Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 392 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 243 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 249 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 381 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 199 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 381 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 228 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 218 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 182 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 194 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 196 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 214 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 203 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 212 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 164 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 182 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 165 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 241 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 192 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 179 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 186 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 130 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 192 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 189 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 147 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 201 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 189 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 211 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 180 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 193 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 193 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 208 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 193 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 215 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 223 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 211 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 169 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 214 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 180 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 184 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 187 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 162 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 185 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 173 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 184 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 182 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 181 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 178 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 185 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 173 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 156 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 160 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 205 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 201 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 216 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 228 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 178 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 278 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 294 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 196 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 201 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 209 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 188 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 136 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 140 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 116 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 222 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 256 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 216 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 241 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 151 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 242 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 225 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 206 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 169 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 124 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 253 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 238 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 182 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 257 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 166 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 234 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 245 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 246 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 239 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 231 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 241 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 167 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 238 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 250 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 229 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 265 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 226 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 134 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 170 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 253 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 246 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 172 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 225 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 172 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 248 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 137 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 245 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 218 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 164 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 236 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 306 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 316 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 428 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 369 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 371 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 300 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 300 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 339 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 288 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 294 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 398 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 360 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 351 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 371 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 279 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 321 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 323 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 424 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 426 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 280 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 323 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 333 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 275 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 416 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 364 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 416 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 259 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 447 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 371 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 307 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 432 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 434 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 245 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 382 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 495 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 426 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 313 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 448 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 361 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 407 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 414 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 372 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 369 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 297 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 279 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 292 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 308 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 407 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 334 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 458 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 321 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 308 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 431 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 465 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 375 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 370 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 344 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 278 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 337 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 347 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 403 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 451 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 304 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 402 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 462 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 227 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 329 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 290 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 506 lượt