Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 509 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 532 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 504 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 576 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 537 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 446 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 465 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 673 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 656 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 448 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 461 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 513 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 392 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 539 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 508 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 499 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 481 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 507 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 533 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 480 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 347 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 472 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 643 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 381 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 618 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 479 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 523 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 447 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 439 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 594 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 532 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 457 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 474 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 517 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 498 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 546 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 573 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 527 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 447 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 569 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 546 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 563 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 563 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 567 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 562 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 541 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 644 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 611 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 501 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 435 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 578 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 534 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 606 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 730 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 696 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 666 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 536 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 416 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 540 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 474 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 537 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 608 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 474 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 534 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 621 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 528 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 562 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 540 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 461 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 468 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 500 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 440 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 593 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 486 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 498 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 547 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 541 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 563 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 586 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 507 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 539 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 489 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 597 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 613 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 609 lượt