Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 336 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 371 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 360 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 310 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 390 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 423 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 326 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 393 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 365 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 358 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 421 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 378 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 314 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 428 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 426 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 386 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 434 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 304 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 374 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 413 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 417 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 425 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 454 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 393 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 422 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 465 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 444 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 431 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 330 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 364 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 394 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 430 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 416 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 435 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 426 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 453 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 380 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 404 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 420 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 342 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 392 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 487 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 445 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 408 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 451 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 392 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 494 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 406 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 439 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 416 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 430 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 378 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 430 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 445 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 474 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 525 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 360 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 471 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 446 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 350 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 460 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 441 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 403 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 405 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 381 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 370 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 423 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 347 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 453 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 455 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 431 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 476 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 395 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 418 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 437 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 455 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 391 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 462 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 445 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 425 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 428 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 442 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 484 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 430 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 459 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 438 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 499 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 458 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 476 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 497 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 455 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 334 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 494 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 427 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 334 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 510 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 379 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 481 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 484 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 393 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 441 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 358 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 398 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 458 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 460 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 436 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 463 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 384 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 591 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 523 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 374 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 450 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 472 lượt