Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 171 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 198 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 217 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 244 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 212 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 210 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 227 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 219 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 225 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 173 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 312 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 205 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 325 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 390 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 286 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 372 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 286 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 330 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 337 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 329 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 363 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 388 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 405 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 430 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 486 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 365 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 337 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 427 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 309 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 515 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 354 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 481 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 464 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 481 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 347 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 418 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 439 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 479 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 474 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 464 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 434 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 365 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 354 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 479 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 336 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 406 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 401 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 491 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 381 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 424 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 395 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 350 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 389 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 419 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 387 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 439 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 343 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 498 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 499 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 422 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 512 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 584 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 536 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 555 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 455 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 554 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 498 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 469 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 444 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 542 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 517 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 476 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 488 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 597 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 474 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 510 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 483 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 469 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 493 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 490 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 398 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 532 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 503 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 493 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 541 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 339 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 525 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 527 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 571 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 555 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 488 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 633 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 573 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 543 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 524 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 530 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 431 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 425 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 520 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 485 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 544 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 552 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 567 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 495 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 398 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 529 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 509 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 602 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 467 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 542 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 489 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 555 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 536 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 531 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 511 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 415 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 552 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 529 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 514 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 511 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 614 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 437 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 442 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 491 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 576 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 574 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 422 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 520 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 564 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 490 lượt