Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 389 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 486 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 591 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 451 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 479 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 515 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 507 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 466 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 527 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 481 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 469 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 441 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 502 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 564 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 435 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 391 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 494 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 452 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 481 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 523 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 445 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 482 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 385 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 497 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 445 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 410 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 459 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 387 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 376 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 450 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 446 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 394 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 475 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 465 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 447 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 505 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 493 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 431 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 467 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 449 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 444 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 490 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 458 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 477 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 490 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 468 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 438 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 466 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 483 lượt