Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 487 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 540 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 482 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 387 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 504 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 468 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 458 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 373 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 445 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 408 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 439 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 455 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 498 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 440 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 343 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 476 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 519 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 476 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 437 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 468 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 473 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 439 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 343 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 488 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 384 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 455 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 477 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 494 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 400 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 479 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 391 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 423 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 526 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 366 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 455 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 404 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 517 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 403 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 344 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 364 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 440 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 344 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 357 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 468 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 395 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 357 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 551 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 398 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 462 lượt