Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 774 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 430 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 535 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 497 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 488 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 489 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 362 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 467 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 417 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 388 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 421 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 458 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 461 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 504 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 414 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 374 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 463 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 454 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 566 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 555 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 421 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 541 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 538 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 437 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 411 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 506 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 569 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 436 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 541 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 464 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 518 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 461 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 590 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 536 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 538 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 520 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 537 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 574 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 561 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 460 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 542 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 590 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 552 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 602 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 577 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 579 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 562 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 582 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 562 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 574 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 598 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 581 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 565 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 629 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 579 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 543 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 578 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 576 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 572 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 591 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 594 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 581 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 585 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 587 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 579 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 587 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 565 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 551 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 562 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 621 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 543 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 679 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 464 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 606 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 581 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 620 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 729 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 682 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 622 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 676 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 680 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 573 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 628 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 654 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 748 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 749 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 649 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 672 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 659 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 592 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 719 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1005 lượt