Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 558 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 463 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 466 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 435 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 468 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 372 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 373 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 455 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 432 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 436 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 432 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 296 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 432 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 452 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 391 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 431 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 436 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 452 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 367 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 439 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 338 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 361 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 466 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 432 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 438 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 442 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 439 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 473 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 438 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 462 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 452 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 342 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 440 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 380 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 448 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 427 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 361 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 505 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 421 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 433 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 441 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 458 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 329 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 441 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 412 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 446 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 423 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 438 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 336 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 408 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 372 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 446 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 431 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 432 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 365 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 457 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 449 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 362 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 475 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 428 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 418 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 395 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 452 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 373 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 433 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 344 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 423 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 324 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 451 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 360 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 430 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 434 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 453 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 412 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 459 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 408 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 349 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 462 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 451 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 378 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 486 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 435 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 363 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 461 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 358 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 395 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 445 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 439 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 433 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 349 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 424 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 465 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 309 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 463 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 447 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 449 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 473 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 429 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 450 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 452 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 423 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 369 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 347 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 463 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 461 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 431 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 341 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 425 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 455 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 345 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 336 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 407 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 378 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 384 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 478 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 426 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 409 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 441 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 412 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 319 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 437 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 424 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 427 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 474 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 442 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 514 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 458 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 425 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 389 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 419 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 428 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 506 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 479 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 369 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 420 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 346 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 415 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 308 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 411 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 416 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 426 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 445 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 464 lượt