BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian)

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

"Nếu vào được thế giới game, mình sẽ làm một anh hùng!". Được trở thành nhân vật chính trong game, có nhiều gái xinh, chống lại rồng dữ cứu công chúa... đây là giấc mơ của không ít người trong chúng ta. Nhưng thế giới trong game có lý tưởng hơn so với hiện thực?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 27: Sức mạnh tinh phiến 11:26 am 251 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 26: Lời nguyền Huyết Tộc 5:17 pm 272 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 25: Năng lực mới 5:17 pm 294 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 24: Chủng Tộc Mới 5:17 pm 369 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 23: Chân tướng 5:17 pm 314 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 22: Mất tự chủ 5:17 pm 357 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 21: Cân bằng sức mạnh 4:34 pm 362 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 20: Trục xuất 4:34 pm 292 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 19: Thủ hạ lưu tình 4:34 pm 296 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 18: Tịnh Mặc Thể Cảm 4:34 pm 320 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 17: Thợ Săn và Người Thuần Thú 4:34 pm 313 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 16: Game Start 2 2:06 pm 381 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 15: Game Start 2:03 pm 354 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 14: Cộng Chấn 2:03 pm 425 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 13: Xâm nhập 2:02 pm 288 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 12: Độc lập 3:56 am 391 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 11: Giải thích và hiểu lầm 3:56 am 371 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 10: Niệm lực kinh người 3:56 am 393 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 09: Không thể chiến thắng 3:55 am 344 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 08: Ánh sáng hộ vệ 3:55 am 299 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 7: Huấn luyện Mật Thất 3:55 am 251 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 06: Mị Ảnh xuất hiện 3:55 am 333 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 05: Bê con mới sinh 2:34 pm 310 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 04: Vị khách không mời 2:34 pm 232 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 03: Cuộc sống mới 2:22 pm 273 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 02: Không gian mới 2:20 pm 307 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 01: Thế giới Game 2:19 pm 312 lượt