Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 462 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 436 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 397 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 385 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 473 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 454 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 460 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 369 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 421 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 465 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 419 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 467 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 393 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 357 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 504 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 482 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 457 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 363 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 412 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 407 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 410 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 433 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 446 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 439 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 403 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 455 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 412 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 381 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 440 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 385 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 467 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 355 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 407 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 358 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 315 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 391 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 432 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 414 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 499 lượt